Diakoniensdag Efteløt kirke

Praktisk informasjon

Fra:27.9.2020 - kl.11.00

Til:27.9.2020 - kl.12.00

Sted:Efteløt kirke

Arrangør:

Fellesgudstjeneste for Sandsvær i forbindelse med Diakoniens dag

Sogneprest Nina Kirkerød

Preken inger Johanne Frogh

Organist Lise Knudsen

Kor-Int synger

Besøk fra Kirkens Nødhjelp ved Line Vettestad

Presentasjon av Lise Knudsen, organist og Torunn Nateland Utvær, barne- og ungdomsdiakon

Diakon Inger-Johanne Frogh avlutter sitt oppdrag som diakon i Sandsvær

 

Takkeoffer går til Kirkens Nødhjelp