Barnekoret

Praktisk informasjon

Fra:10.12.2019 - kl.17.30

Til:10.12.2019 - kl.18.45

Sted:

Arrangør:

Kongsberg kirkes barnekor er et kor alle fra 5-12 år Kongsberg kirkes barnekor er et kor alle fra 5-12 år som er glade i å synge. Koret øver på Kongsberg Menighetssenter i Hyttegata 4 hver tirsdag kl. 17:30.

Kongsberg kirkes barnekor består av barnekoret (her kan du delta fra du har fylt 5 år og frem til 2. klasse) og juniorkoret (fra 3. - 7. klasse). Korene har felles øvelse for alle fra 17:30 til 18:15, og så øver juniorkoret videre frem til 18:45. I juniorkoret får man litt større utfordringer med eget repertoar, solo etc.

I tillegg til sang, er koret også en sosial møteplass hvor barna blir godt kjent gjennom lek og moro. 3-4 kvelder hvert semester er det kveldsmat til små og store etter øvelsen, vi drar på tur til Blekapellet, har overnattingsseminarer og kosekvelder.

Koret deltar ved enkelte familiegudsjenester vår og høst samt på Vintersangfesten i Kongsberg Kirke. I tillegg har koret hatt flere egne konsertprosjekt de siste årene.