Gudstjeneste med dåp og nattverd Kongsberg kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.2.2019 - kl.11.00

Til:24.2.2019 - kl.12.00

Sted:Kongsberg kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kr.forkl.dag
Liturg: Reidar Aasbø
Organist: Matthias Anger
Prekentekst: Luk 9,28-36
Nattverd
Dåp