Gudstjeneste med dåp og nattverd Kongsberg kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.2.2019 - kl.11.00

Til:17.2.2019 - kl.12.00

Sted:Kongsberg kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Såmannssøndagen
Liturg: Reidar Aasbø
Organist: Matthias Anger
Prekentekst: Matt 13,24-30
Nattverd
Dåp