Høytidsgudstjeneste Blekapellet

Praktisk informasjon

Fra:4.4.2021 - kl.12.00

Til:4.4.2021 - kl.13.00

Sted:Blekapellet

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Påskedag
Prekentekst: Matt 28,1-10