Glogerkonsert - Ellinor Grimnes

Praktisk informasjon

Fra:3.8.2019 - kl.12.00

Til:3.8.2019 - kl.12.45

Sted:Kongsberg kirke

Arrangør:Glogerakademiet

Ellinor Grimnes, fra Skotselv, er en aktiv musiker, har deltatt på mange orgelfestivaler, og har spilt konserter både som solist og i samspill med andre musikere. Desember 2018 ble hun tildelt Sprang - Kulturstipend fra Sparebanken Øst. Hun har studert ved Norges Musikkhøgskole fra 2015, var på utveksling til Det Jyske Musikkonservatorium 2017-2018, og tar avsluttende eksamen våren 2019. Ellinor er ikke ukjent med Gloger-orgelet i kongsberg kirke da hun i flere perioder har vikariert som organist.