Småbarnsang

Praktisk informasjon

Fra:25.3.2019 - kl.17.00

Til:25.3.2019 - kl.18.30

Sted:Kongsberg kirke - Kirkerommet i Kongsberg kirke

Arrangør:

Småbarnsang er et tilbud for barn mellom 1-3 år i følge med en voksen. Vi møtes i Kongsberg kirke annenhver mandag klokken 17:00 for å synge, leke og bevege oss sammen. Vi synger kjente og nye sanger, lærer rim og regler og spiller på enkle rytmeinstrumenter.

Tilbudet er tilrettelagt for barn mellom 1-3 år, men det er selvfølgelig lov til å ta med både eldre og yngre søsken. Sangstunden varer ca 30 min og etterpå avslutter vi med å spise kveldsmat sammen. Kveldsmaten koster 40,- pr familie (Vipps). Hjertelig velkommen!

Info til foresatte: Småbarnsang er et ledd i Kongsberg og Jondalen menighet sin lokale trosopplæringsplan og invitasjonen sendes ut til barn som er medlem i kirken. Alle barn i målgruppen er likevel velkommen - uansett tilhørighet til kirken. Vi legger til rette slik at alle kan delta. Hvis ditt barn har behov for tilrettelegging som vi trenger å vite noe om, gi oss beskjed om dette.