FRILUFTSGUDSTJENESTE Familiegudstjeneste Austmarka kirke

Praktisk informasjon

Fra:14.2.2021 - kl.11.00

Til:14.2.2021 - kl.12.30

Sted:Austmarka kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Fastelavnssøndag
Liturg: Elisabeth Eriksen, Jona Lovisa Jonsdottir
Organist: Tatiana Haraldseid
Prekentekst: Joh 12,20-33
Merknader: Familiegudstjeneste for menighetene i Austmarka, Brandval og Vinger. Karneval, utdeling av Bibel til menighetenes 5-åringer, fastelavnsboller og kakao, King Kids og Upendo, bålpanne, bruke skøytebanen etter gudstjenesten.
Nattverd
Dåp