Familiegudstjeneste Austmarka kirke

Praktisk informasjon

Fra:16.2.2020 - kl.12.00

Til:16.2.2020 - kl.13.30

Sted:Austmarka kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kr.forkl.dag
Liturg: Mark Drogseth
Organist: Tatiana Haraldseid
Prekentekst: Mark 9,2-13
Offerformål: Egen menighet
Nattverd
Dåp