Forenklet gudstjeneste uten nattverd Austmarka kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.5.2018 - kl.10.00

Til:17.5.2018 - kl.11.30

Sted:Austmarka kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17. mai
Liturg: Turid Lindal
Organist: Svein Skara
Prekentekst: Matt 22,17-22
Offerformål: Stefanusalliansen
Dåp