Forenklet gudstjeneste uten nattverd Kjerret

Praktisk informasjon

Fra:14.10.2018 - kl.12.00

Til:14.10.2018 - kl.13.30

Sted:Kjerret

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 21. søndag i treenighetstiden
Liturg: Turid Lindal
Organist: Tatiana Haraldseid
Prekentekst: Luk 16,19-31
Nattverd