Høymesse Austmarka kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.3.2020 - kl.11.00

Til:22.3.2020 - kl.12.30

Sted:Austmarka kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Maria budsk.dag
Liturg: Mark Drogseth
Organist: Tatiana Haraldseid
Prekentekst: Luk 1,26-38
Nattverd
Dåp