Høymesse Austmarka kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.11.2019 - kl.11.00

Til:17.11.2019 - kl.12.30

Sted:Austmarka kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 23.s.i tr.tiden
Liturg: Øystein Halling
Organist: Tatiana Haraldseid
Prekentekst: Matt 24,35-44
Offerformål: Kirkens Nødhjelp
Nattverd
Dåp