Pasjonsgudstjeneste Austmarka kirke

Praktisk informasjon

Fra:2.4.2021 - kl.20.00

Til:2.4.2021 - kl.21.00

Sted:Austmarka kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Langfredag
Liturg: Jona Lovisa Jonsdottir
Organist: Tatiana Haraldseid
Prekentekst: Luk 22,39-23,46
Offerformål: Misjon uten grenser