Samtalegudstjeneste Austmarka kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.4.2021 - kl.18.00

Til:25.4.2021 - kl.19.30

Sted:Austmarka kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i påsketiden
Liturg: Jona Lovisa Jonsdottir
Organist: Tatiana Haraldseid
Prekentekst: Joh 13,30-35
Offerformål: Egen menighet