Taizègudstjeneste Austmarka kirke

Praktisk informasjon

Fra:14.3.2021 - kl.19.00

Til:14.3.2021 - kl.20.00

Sted:Austmarka kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i fastetiden
Liturg: Jona Lovisa Jonsdottir
Organist: Tatiana Haraldseid
Prekentekst: 2 Kor 5,18-21
Offerformål: NATTA Konfirmantfestivalen
Nattverd