Brandval kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.11.2019 - kl.18.00

Til:17.11.2019 - kl.19.30

Sted:Brandval kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 23. søndag i treenighetstiden
Liturg: Annette Kanehl
Organist: Maria Skjæveland
Prekentekst: Matt 24,35-44