Gudstjeneste uten nattverd Lundersæter kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.5.2018 - kl.11.30

Til:17.5.2018 - kl.13.00

Sted:Lundersæter kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17. mai
Liturg: Annette Kanehl
Organist: Maria Skjæveland
Prekentekst: Matt 22,17-22
Offerformål: Egen menighet