Høytidsgudstjeneste Brandval kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.12.2019 - kl.11.00

Til:25.12.2019 - kl.12.30

Sted:Brandval kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Juledag
Liturg: Kjell Svarstad
Organist: Maria Skjæveland
Prekentekst: Joh 1,1-14
Offerformål: Blå Kors Norge
Dåp