Høymesse Lundersæter kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.8.2018 - kl.11.00

Til:19.8.2018 - kl.12.30

Sted:Lundersæter kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 13. søndag i treenighetstiden
Liturg: Johannes Øverbø
Organist: Tatiana Haraldseid
Prekentekst: Luk 12,41-48
Offerformål: Egen menighet
Nattverd
Dåp