Allehelgensmesse Vinger kirke

Praktisk informasjon

Fra:3.11.2019 - kl.11.00

Til:3.11.2019 - kl.12.30

Sted:Vinger kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Liturg: Magnus Lindberg Jansvik
Organist: Berit Billingsø
Prekentekst: Jes 60,18-22
Nattverd