Gudstjenesteutvalg

Praktisk informasjon

Fra:14.3.2018 - kl.18.00

Til:14.3.2018 - kl.20.00

Sted:

Arrangør:

Gudstjenesteutvalget arbeider med strategisk planlegging av gudstjenestelivet i Vinger kirke.
Utvalget har 4-5 møter i året og består av sokneprest, kantor og frivillige..