Høymesse Vinger kirke

Praktisk informasjon

Fra:27.10.2019 - kl.11.00

Til:27.10.2019 - kl.12.30

Sted:Vinger kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Bots- og bededag
Liturg: Kjell Svarstad
Organist: Berit Billingsø
Prekentekst: Luk 15,11-32
Offerformål: Norsk Luthersk Misjonssamband
Nattverd