Høymesse Vinger kirke

Praktisk informasjon

Fra:29.12.2019 - kl.11.00

Til:29.12.2019 - kl.12.30

Sted:Vinger kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Sønd.e. jul
Liturg: Johannes Øverbø
Organist: Maria Skjæveland
Prekentekst: Matt 2,13-15
Nattverd
Dåp