Høymesse Vinger kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.11.2019 - kl.11.00

Til:24.11.2019 - kl.12.30

Sted:Vinger kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste s. i k.året
Liturg: ØH
Organist: Berit Billingsø
Prekentekst: Joh 9,39-41
Offerformål: Normisjon - Region Øst
Nattverd
Dåp