Høymesse med pres. nytt MR Vinger kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.11.2019 - kl.11.00

Til:17.11.2019 - kl.12.30

Sted:Vinger kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 23.s.i tr.tiden
Liturg: Magnus Lindberg Jansvik
Organist: Maria Skjæveland
Prekentekst: Matt 24,35-44
Merknader: Presentasjon av nytt menighetsråd
Nattverd
Dåp