Høymesse med 50-årskonfirmanter Vinger kirke

Praktisk informasjon

Fra:6.10.2019 - kl.11.00

Til:6.10.2019 - kl.12.30

Sted:Vinger kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17.s.i tr.tiden
Liturg: Magnus Lindberg Jansvik
Organist: Maria Skjæveland
Prekentekst: Fil 1,20-26
Nattverd
Dåp