Høymesse Vinger kirke

Praktisk informasjon

Fra:15.3.2020 - kl.11.00

Til:15.3.2020 - kl.12.30

Sted:Vinger kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s. i faste
Liturg: ØH
Organist: Maria Skjæveland
Prekentekst: Luk 11,14-28
Nattverd
Dåp