Høymesse Vinger kirke

Praktisk informasjon

Fra:23.8.2020 - kl.11.00

Til:23.8.2020 - kl.12.30

Sted:Vinger kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 12.s.i tr.tiden
Liturg: Mark Drogseth
Organist: Berit Billingsø
Prekentekst: Matt 6,24-34
Nattverd
Dåp