Høymesse Vinger kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.8.2020 - kl.11.00

Til:9.8.2020 - kl.12.30

Sted:Vinger kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 10.s.i tr.tiden
Liturg: MLJ
Organist: Berit Billingsø
Prekentekst: Luk 5,27-32
Nattverd
Dåp