Høymesse Vinger kirke

Praktisk informasjon

Fra:26.7.2020 - kl.11.00

Til:26.7.2020 - kl.12.30

Sted:Vinger kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 8.s.i tr.tiden
Liturg: MLJ
Organist: Maria Skjæveland
Prekentekst: Matt 6,19-24
Nattverd
Dåp