Høymesse Vinger kirke

Praktisk informasjon

Fra:12.8.2018 - kl.11.00

Til:12.8.2018 - kl.12.30

Sted:Vinger kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 12.s.i tr.tiden
Liturg: Magnus Lindberg
Organist: Svein Skara
Prekentekst: Luk 8,1-3
Nattverd
Dåp