Høymesse Vinger kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.12.2018 - kl.11.00

Til:9.12.2018 - kl.12.30

Sted:Vinger kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i adventstiden
Liturg: Magnus Lindberg Jansvik
Organist: Maria Skjæveland
Prekentekst: Joh 16,21-24
Nattverd
Dåp