Høymesse Vinger kirke

Praktisk informasjon

Fra:27.1.2019 - kl.11.00

Til:27.1.2019 - kl.12.30

Sted:Vinger kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s.i åpb.tiden
Liturg: ML
Organist: Berit Billingsø
Prekentekst: Ordsp 14,21-22.25.31
Offerformål: Det Norske Misjonsselskap
Nattverd
Dåp