KKS-gudstjeneste Vinger kirke

Praktisk informasjon

Fra:1.1.2020 - kl.18.00

Til:1.1.2020 - kl.19.30

Sted:Vinger kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Nyttårsdag
Liturg: ØH
Organist: Maria Skjæveland
Prekentekst: Luk 2,21
Offerformål: Sammen for Kongsvinger (tidl. KKS)
Nattverd