Konfirmasjonsgudstjeneste Vinger kirke

Praktisk informasjon

Fra:16.8.2020 - kl.11.00

Til:16.8.2020 - kl.12.30

Sted:Vinger kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 11.s.i tr.tiden
Liturg: Magnus Lindberg Jansvik
Organist: Berit Billingsø
Prekentekst: Matt 23,37-39
Nattverd
Dåp