Misjonsgudstjeneste Vinger kirke

Praktisk informasjon

Fra:14.10.2018 - kl.11.00

Til:14.10.2018 - kl.12.30

Sted:Vinger kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 21.s.i tr.tiden
Liturg: Magnus Lindberg Jansvik
Organist: Maria Skjæveland
Prekentekst: Luk 16,19-31
Offerformål: Normisjon - Region Øst
Nattverd
Dåp