Ungdomsklubb på bedehuset

Praktisk informasjon

Fra:6.12.2018 - kl.18.00

Til:6.12.2018 - kl.22.00

Sted: - Kongsvinger bedehus

Arrangør:

Fritidsklubb for ungdom fra 13-19 år, hver torsdag utenom skoleferier. Samlingsstund med andakt og lovsang. Spill, quiz, mat, samtaler.
Konfirmanter har tre oppmøter i løpet av konfirmanttiden.