Utegudstjeneste Festningen Festningen

Praktisk informasjon

Fra:5.7.2020 - kl.11.00

Til:5.7.2020 - kl.12.30

Sted:Festningen

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5.s.i tr.tiden
Liturg: Elisabeth Eriksen
Organist: Laila Synnøve Sagli
Prekentekst: Matt 7,15-20
Nattverd
Dåp