Gudstjeneste med nattverd Tjølling kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.2.2019 - kl.11.00

Til:17.2.2019 - kl.12.30

Sted:Tjølling kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Såmannssøndagen
Liturg: Bjørn Kinserdal
Organist: Arild Bakke
Prekentekst: Matt 13,24-30
Offerformål: Det Norske Bibelselskap
Nattverd