Gudstjeneste Nanset kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.2.2019 - kl.10.00

Til:17.2.2019 - kl.11.00

Sted:Nanset kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Såmannssøndagen
Liturg: Sølvi Kristin Lewin
Organist: Kjell Mardon Frigstad
Prekentekst: Matt 13,24-30
Offerformål: Det Norske Bibelselskap
Merknader: Kirkeskyss 91316058
Dåp