Gudstjeneste Hem kirke

Praktisk informasjon

Fra:16.8.2020 - kl.11.00

Til:16.8.2020 - kl.12.30

Sted:Hem kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 11. søndag i treenighetstiden
Liturg: Even Sundby
Organist: Kjell Håkestad
Prekentekst: Matt 23,37-39
Offerformål: Kirkens bymisjon
Nattverd