Barnegudstjeneste Tjølling kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.5.2019 - kl.11.00

Til:19.5.2019 - kl.12.30

Sted:Tjølling kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5. søndag i påsketiden
Liturg: Anne Marit Ådland
Organist: Ingen behov
Prekentekst: 1 Kong 8,12-13.27-30
Offerformål: Menighetens barne og ungdomsarbeid
Merknader: Barn og unge fra menigheten deltar i gudstjenesten, og Mini-BiTs vil synge. Rune Sandnes er pianist, og Eivind Ådland spiller trommer.
Det er saft, kaffe og kaker etter gudstjenesten. Velkommen!