Barnegudstjeneste Svarstad kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.11.2019 - kl.11.00

Til:17.11.2019 - kl.12.00

Sted:Svarstad kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 23. søndag i treenighetstiden
Liturg: Thorild S. Svanemyr
Organist: Kjell Håkestad
Prekentekst: Matt 24,35-44
Offerformål: Menighetens barnearbeid
Merknader: Gøy-gudstjeneste tilrettelagt for barn under skolealder, maks 40 minutter. Utdeling av 4-årsbok.