Gudstjeneste Berg arbeidskirke

Praktisk informasjon

Fra:27.10.2019 - kl.11.00

Til:27.10.2019 - kl.12.00

Sted:Berg arbeidskirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Bots- og bønnedag
Liturg: Kristin Stensrød Haugen
Organist: Jan Ivar Eikeland
Prekentekst: Luk 15,11-32
Offerformål: NMS misjonsprosjektet
Merknader: Søndagsskole. Kirkeskyss: 40648598
Dåp