Gudstjeneste Hvarnes kirke

Praktisk informasjon

Fra:6.12.2020 - kl.11.00

Til:6.12.2020 - kl.12.30

Sted:Hvarnes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i adventstiden
Liturg: Randi Abelsen Woldseth
Organist: Jørn Odén Evertsen
Prekentekst: Luk 21,27-36
Offerformål: Søndagsskolen Vestfold
Merknader: Utdeling av bøker