Gudstjeneste Kvelde kirke

Praktisk informasjon

Fra:8.3.2020 - kl.11.00

Til:8.3.2020 - kl.12.30

Sted:Kvelde kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i fastetiden
Liturg: Randi Abelsen Woldseth
Organist: Jørn Odén Evertsen
Prekentekst: Matt 15,21-28
Offerformål: Evangeliesenteret
Merknader: Sang: Larvik kammerkor. Kirkekaffe.
Nattverd