Gudstjeneste uten nattverd Nanset kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.11.2020 - kl.10.00

Til:22.11.2020 - kl.11.30

Sted:Nanset kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste søndag i kirkeåret
Liturg: Bjørn Kinserdal
Organist: Tom Georg Rødland
Prekentekst: Matt 25,31-46
Offerformål: Menighetens ungdomsarbeid
Merknader: Søndagsskole avlyst pga smittesituasjonen i Larvik.