Gudstjeneste Nanset kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.10.2020 - kl.10.00

Til:18.10.2020 - kl.11.30

Sted:Nanset kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 20. søndag i treenighetstiden
Liturg: Olav Sindre Aavik
Organist: Tom Georg Rødland
Prekentekst: Joh 11,1-5
Offerformål: Kirkens Bymisjon
Merknader: Søndagsskole. Larvik Kammerkor deltar
Nattverd