Gudstjeneste med nattverd Tjølling kirke

Praktisk informasjon

Fra:2.8.2020 - kl.11.00

Til:2.8.2020 - kl.12.30

Sted:Tjølling kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 9. søndag i treenighetstiden
Liturg: Morten M. Meidell-Pritzier
Organist: Tom Georg Rødland
Prekentekst: Rom 8,31-39
Offerformål: Kirkens SOS Tunsberg
Nattverd
Dåp